Trots att você är den vanligaste formen av "du" i Brasilien är det inte lika vanligt i Portugal, eftersom många anser att det är lite för hårt eller direkt. Istället finns det många sätt att säga você, utan att faktiskt säga você.

Mycket formellt:

- Ersätt det med o senhor (man) / a senhora (kvinna)

- t.ex. A senhora quer café? - Vill du ha kaffe (ma'am)?

Vänligt, men inte för avslappnat:

- Använd personens förnamn, om du känner till det.

- t.ex. O João quer café? - Vill du (João) ha kaffe?

Om du är osäker:

- Om du är osäker, utelämna pronomenet helt och hållet

- t.ex. Quer café? - Vill du ha kaffe?

- Detta är artigt, utan att vara alltför formellt eller direkt.

Att tala till flera personer:

- Förr i tiden användes vós i informella sammanhang och vocês i formella sammanhang.

- Nuförtiden: vocês används i allmänhet för båda(vós används fortfarande i vissa områden i norr)

- Eller så kan du säga os senhores e as senhoras (damer och herrar), om du vill vara mycket formell.

Läs mer om dessa sociala nyanser och få ett praktiskt flödesschema över tu vs. voc ê på www.PracticePortuguese.com/AnswerKey