Förslaget, som var resultatet av en proposition från det liberala initiativet, godkändes med rösterna för från PS, PCP och BE, PSD avstod från att rösta och Chega röstade emot.

I motiveringen till detta initiativ betonade IL: "I ett historiskt sammanhang med starka ekonomiska restriktioner ser vi det inte som proportionerligt eller berättigat att staten tar ut hundratals euro bara för att glömma ett enkelt papper som bara överför information som redan finns i personens besittning".

Den slutliga texten lägger till några punkter till den artikel i lagen som definierar reglerna för utfärdande av dokument som styrker försäkring, och föreskriver att dessa dokument kan utfärdas och göras tillgängliga på elektronisk väg, "utan att det påverkar deras utfärdande och tillgänglighet på papper, utan extra kostnad, på begäran av försäkringstagaren eller, i förekommande fall, den försäkrade, eller i fall där de bevisligen inte har tillräckliga elektroniska medel för säker överföring och mottagande av samma".

Dessa dokument som utfärdas elektroniskt "ersätter försäkringsbeviset i pappersform".