Det uppskattas att pollinerare bidrar med minst 22 miljarder euro till det europeiska jordbruket varje år, medan bin står för 80 % av pollineringen av grödor och vilda växter i Europa. Rumänien leder med 1,5 miljoner bikupor, följt av Italien, Spanien, Grekland, Bulgarien och Portugal.