Av dessa ökade de kortfristiga och medelfristiga med 109,9 miljarder vardera, medan resten var långfristiga. Samtidigt minskade hushållens lån med 241,1 miljarder yuan, vilket kan delas upp i kortfristiga lån, som minskade med 125,5 miljarder, och medel- och långfristiga lån, som minskade med 115,6 miljarder yuan.