Att öka rörligheten på cykel är ett mål för nationen, regionen och kommunen, eftersom det är avgörande för att minska koldioxidutsläppen från transporter genom att föredra användningen av mer hållbara transportsätt, som cykeln, och samtidigt maximera fördelarna för medborgarnas välbefinnande.

Ett avgörande steg för att uppnå detta mål är just byggandet av Ecovia do Litoral Sul Algarvio, närmare bestämt den 15,198 km långa sträckan mellan Burgau och floden Odiáxere.

Det har ett uppskattat pris på 530 tusen euro och en beräknad byggtid på 180 dagar. Projektet drar nytta av halva budgeten från Europeiska regionala utvecklingsfonden som en del av de regionala programmen CRESC Algarve 2020, som finansierar 30% av projektet.

Vi kan förutspå att det kommer att bli trafikstockningar, med ett tillfälligt avbrott i vägtrafiken, men bara på vissa specifika platser, om man tittar på den utvalda rutten.

Inom samma område, att skapa infrastruktur för smidig rörlighet, finns det ett kommunalt projekt som kommer att testa lägre nivåer och högre teas.

Det är inte lätt att anpassa sig till stadens nya miljö och de offentliga stadsrum som redan är konsoliderade, och därför utvecklar kommunen "Studie av trafik, cirkulation och parkering", en utvecklingsstrategi där åtgärder utformas för att skapa lösningar för den nya urbana mobilitetskulturen, harmoniserad till en fastighetsförvaltare, med trafikstyrning och en urban policy för tillgänglighet.


Author

Star in the 2015 music video for the hit single “Headlights” by German musician, DJ and record producer Robin Schulz featuring American singer-songwriter Ilsey. Also a journalist.

Jay Bodsworth