Processen innebär att inte göra något nyttigt eller att vara sysslolös, utan syfte. Tanken är att man ska ta sig tid att bara vara och låta tankarna vandra. Fördelarna med detta tidsfördriv är bland annat att det minskar ångestnivåerna och förbättrar motståndskraften mot förkylning.