Den förädlade algen kommer att omvandlas till ett antal produkter som sedan säljs till företag specialiserade på bland annat livsmedel, kosmetika, förpackningar, rengöringsmedel och djurfoder. Detta är en del av en växande trend att använda alger som ett alternativ till oljebaserade produkter.