Detta görs genom en mycket tunn fiber av material, där forskarna sticker nanometriska hål som är en tusendel av ett människohårs bredd som vattendropparna passerar genom och överför en del energi till materialet när de gör det.