Enligt en rapport från idealista beviljas färre bygglov i Europeiska unionen. Uppgifter från Eurostat bekräftar detta: "År 2022 minskade byggloven (i termer av användbar yta) med nästan 5% i EU till 386,7 miljoner m2 (i absoluta tal, 18,1 miljoner m2)".

Denna verklighet återspeglas också på bostadsmarknaden, eftersom färre tillstånd beviljades för att bygga hus i EU mellan 2021 och 2022. "När det gäller antalet bostäder minskade tillstånden också med 4 procent (-79 100 bostäder) i ökningen med 16 procent 2021", förklarar de också i dokumentet.

Byggloven (i termer av golvyta) minskade i 15 av EU:s 27 medlemsstater under 2022 jämfört med föregående år. Den största minskningen av alla noterades i Luxemburg (-28 %) och den minsta i Rumänien (-1 %).

I de återstående nio EU-länderna ökade antalet bygglov, där Malta (+29 %), Spanien (+28 %) och Kroatien (+21 %) noterade de största ökningarna. Byggloven ökade också i Slovenien (+17%), Bulgarien (+12%), Italien (+8%), Ungern (+7%), Portugal (+3%) och Frankrike (+2%).