Evenemanget kommer att innehålla fantastiska priser som donerats av lokala företag och det blir fantastisk underhållning från The Three Buskerteers som består av Julia Hammond, Roger Guppy och Barbara Leitch. Alla förväntas få en fantastisk kväll till förmån för två mycket behjärtansvärda ändamål.

"Frälsningsarmén kännetecknas av en mycket omfattande verksamhet, som omfattar en andlig komponent, som en kyrka, och även en stark social komponent, vilket gör den till en av de mest erkända institutionerna i världen, som verkar som en NGO (Non-Governmental Organisation)."

AHDPA-centret "tillhandahåller dagvård och sällskap för personer som lider av dessa två sjukdomar tillsammans med psykosociala stödprogram och fysioterapistöd till familjer med drabbade. Personalen består av två psykologer men förlitar sig också på volontärer som ger ovärderligt extra stöd."

För mer information om AHDPA och alla aktiviteter som de utför på dagcentret, besök www.ahdpa.pt. För mer information om Frälsningsarmén, besök https://www.salvationarmy.org/ihq/spain-and-portugal.