I en bedömning av det tillfälliga skydd som beviljats ukrainare och utlänningar som flytt från Ukraina anger Foreigners and Border Service att 56 528 personer för närvarande innehar denna titel i Portugal, varav 33 949 är kvinnor och 22 579 är män.

I början av maj berättade SEF för Lusa att omkring 2 000 ukrainare hade begärt att deras ansökningar om tillfälligt skydd skulle annulleras. Vid den tidpunkten uppgick de till 58 191 och med de siffror som presenteras idag är det 1 663 färre titlar som beviljats, vilket ökar till 56 528.

Förutom begäran om annullering av titlar finns det också ukrainare som inte förnyar det tillfälliga skyddet, som ursprungligen varade i ett år och sedan dess har löpt ut.

I maj sade ordföranden för föreningen för ukrainare i Portugal, Pavlo Sadokha, att många ukrainare, särskilt kvinnor och barn, som inte kan "vara borta från sin familj", har återvänt till Ukraina eftersom "de har mer förtroende", och det finns fortfarande andra fall som ska lämna Portugal på grund av svårigheter att hitta bostäder på grund av de höga hyreskostnaderna, eller föredrar att åka till andra länder, såsom Tyskland och Schweiz, på jakt efter "bättre levnadsvillkor".

Enligt denna säkerhetstjänst fortsätter Lissabon att vara den kommun som har beviljat flest tillfälliga skydd, 11 096, följt av Cascais, med 3 845, Porto, med 2 683, Sintra, med 1 952, och Albufeira, med 1 465.

När det gäller minderåriga tillägger SEF att 14 249 tillfälliga skydd beviljades av totalt 56 528.