Analysen visar att jämfört med referensvärdet, som erhålls genom genomsnittet för perioden 1971-2000, ökade temperaturen vid alla mätstationer, med undantag för Viana do Castelo, där avvikelser från plus 1ºC till plus 2,3ºC ofta förekom.

I samband med Världsmiljödagen skapade Pordata, den statistiska databasen för Francisco Manuel dos Santos Foundation, i samarbete med den portugisiska miljöbyrån, ett porträtt av landets utveckling i olika miljöfrågor.

Siffrorna visar till exempel att städerna Bragança, Castelo Branco, Lissabon och Beja hade de högsta medeltemperaturerna under de senaste 50 åren förra året

Om man jämför medeltemperaturen på 70-talet med den under decenniet 2010-2019 var temperaturskillnaden i Porto, Beja, Faro och Funchal minst 1,5ºC.

När det gäller nederbörd visar siffrorna inga större skillnader, med perioder av lite regn som inträffade regelbundet mellan 1960 och 2022.