Lagos kommunfullmäktige har beslutat att påbörja processen med att ta fram en förordning för tillgång till stränderna Dona Ana och Camilo. Under mötet godkändes projektet för denna förordning och kommer att lämnas in för offentligt samråd och ytterligare godkännande av kommunens lagstiftande organ. Målet är att dessa regler ska träda i kraft redan under denna högsäsong.

Orsaken till kommunens oro är att dessa två stränder, som ligger inbäddade mellan höga klippor, endast är tillgängliga via långa och branta trappor, vilket gör det nödvändigt att begränsa användningen, i stället för säkerhet och komfort, för dem som bär på stor utrustning för att utöva vattensporter med.

Regleringsprojektet innebär således att det under strandsäsongen införs ett förbud mot att använda trapporna mellan kl. 9.00 och 19.00 för alla som bär på brädor eller båtar som används för vattensporter, eller till och med dykutrustning, och att samma förbud gäller för uppställning av utrustning för vattensporter (surf, stand up paddle, vindsurf, kitesurf, kajak eller kanot) på strandområdet.

Detta initiativ är en del av det nya ansvar som kommunen har för förvaltningen av de stränder som ingår i statens offentliga hydrosfärdomän och kommer från behovet av att främja och värdesätta kustens resurser, hantera trycket på kusten och stränderna och inte minst att förebygga risker på ett adekvat sätt. Dessa nya kommunala bestämmelser, som inom kort kommer att bli föremål för offentligt samråd, syftar till att harmonisera de olika användningsområdena och aktiviteterna för att skydda både miljön och strandbesökarna.