Enligt en not från hans kontor omfattar programmet kontakt med den portugisiska gemenskapen som är bosatt i städerna Haag och Amsterdam, och på torsdag morgon kommer ordföranden för det portugisiska parlamentet att tala vid en konferens vid universitetet i Utrecht, tillägnad temat "Offentlig styrning och institutioner för öppna samhällen".

"Besöket kommer också att ge tillfälle att hålla bilaterala politiska möten i parlamentet, nämligen med vice talmannen i andra kammaren och talmannen i första kammaren", tillägger noten.

På torsdag, förutom konferensen vid universitetet i Utrecht och dessa politiska möten, kommer Santos Silva på eftermiddagen att ha ett möte med studenter från den portugisiska gemenskapen som är bosatt i Nederländerna på den portugisiska ambassaden i Haag och avsluta dagen med en mottagning vid den portugisiska gemenskapen i samma stad, med anledning av Portugal, Camões och de portugisiska gemenskapernas dag.

Augusto Santos Silvas program i Nederländerna avslutas på fredag eftermiddag med ett möte med den portugisiska gemenskapen i Associação de Portugueses de Amsterdam och på lördag deltar han i den sista dagen av det officiella firandet av den 10 juni på Peso da Régua i Vila Real-distriktet.