Enligt den nationella myndigheten för katastrof- och civilskydd (ANEPC) förutspår det portugisiska institutet för hav och atmosfär (IPMA) förekomsten av ibland kraftig nederbörd med förutsättningar för hagel och åska som börjar i eftermiddag i norr och rör sig över hela landet på torsdag, under förmiddagen på vissa platser i den södra regionen och, med större intensitet, i de norra och centrala regionerna, särskilt från eftermiddagen och framåt.

Mot bakgrund av denna meteorologiska situation varnar ANEPC för översvämningar i stadsområden, orsakade av ansamling av regnvatten på grund av att avloppssystemen är blockerade, samt översvämningar orsakade av att vissa vattendrag, floder och bäckar svämmar över.

ANEPC varnar också för att lösa föremål kan dras upp på vägbanorna och att mobila eller dåligt fastsatta strukturer kan lossna på grund av kraftiga vindar.

ANEPC påminner om att de möjliga effekterna av dessa effekter kan minimeras, framför allt genom lämpligt beteende, och därför rekommenderas det, särskilt i historiskt mer utsatta områden, att anta och offentliggöra självskyddsåtgärder för dessa situationer, som till exempel att se till att stormavloppssystem är fria från hinder.