"Vi har redan minskat vägtullarna och vi är fast beslutna att fortsätta att minska dem", sade Ana Abrunhosa vid en utfrågning i kommissionen för offentlig förvaltning, fysisk planering och lokal makt som gjordes på begäran av PSD och PS.

I debatten, som motiverades av den parlamentariska kommissionens arbetsbesök i Algarves interkommunala gemenskap (AMAL) i början av maj, betonade ministern att "den bästa lösningen" skulle vara att inte ha några vägtullar.

I denna del av utfrågningen tog regeringstjänstemannen upp problemet med EN (National Road) 125, som passerar genom olika platser och orsakar trafikproblem i olika delar av Algarve.

"Vilket innebär att en stor del av cirkulationen måste ske på Via do Infante, vilket innebär att vägtullar är en kontextkostnad här", förklarade Ana Abrunhosa, som indikerade att det "mycket snart" kommer att finnas "nyheter".

Ministern för territoriell sammanhållning nämnde också att Algarveregionen har en stor cirkulation av utländska fordon, där passagerarna i dessa förare har svårt att förstå hur de ska betala vägtullarna.