"Havsytans temperaturer är redan på rekordnivåer och våra data visar att medeltemperaturen för alla isfria hav i maj 2023 var högre än någon annan månad i maj", säger tjänstens biträdande direktör i ett uttalande.

Resultaten baseras på datoranalyser av miljarder data som samlats in av satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen.

Vissa av de data som Copernicus använde går tillbaka till 1950.

När det gäller temperaturerna på planeten som helhet var maj månad den näst varmaste som någonsin registrerats.

"Maj 2023 var den näst varmaste i världen, när vi ser tecken på El Niño i ekvatoriella Stilla havet", säger Samantha Burgess, som citeras av nyhetsbyrån France-Presse.

El Niño är ett naturligt klimatfenomen som i allmänhet förknippas med en temperaturökning, ökad torka i vissa delar av världen och kraftig nederbörd i andra.

Fenomenet inträffade senast 2018-2019 och gav upphov till en nästan tre år lång period av La Niña, som orsakar motsatta effekter, nämligen en minskning av temperaturerna.

Trots denna dämpande effekt har de senaste åtta åren varit de varmaste som uppmätts.

I början av maj varnade Världsmeteorologiska organisationen (WMO), ett specialiserat FN-organ, för sannolikheten att en El Niño skulle inträffa i år och höja temperaturerna till nya rekord.