Detta är slutsatsen i den senaste årliga rapporten om badvatten, som utarbetats av Europeiska miljöbyrån i samarbete med Europeiska kommissionen, som visar att i Portugal hade 565 badvatten (motsvarande 84,8 %) av totalt 666 analyserade ett utmärkt betyg, med beaktande av resultatet 2022.

Portugal hade 2021 en andel på 88,5 % badvatten med utmärkt kvalitet (jämfört med totalt 652) och 2020 var denna andel 89,2 % (i 630) och 2019 var den 91,5 % (vid 614).

År 2022 var det europeiska genomsnittet bland europeiska länder 85,7% år 2022.

I pressmeddelandet framhåller EU-kommissionen att "de flesta badplatser i Europa uppfyllde de strängaste normerna för utmärkt vattenkvalitet i Europeiska unionen 2022".

Badvatten klassificeras efter kvalitet enligt de mikrobiologiska parametrar som definieras i det europeiska direktivet.

Dessutom är badvattenkvaliteten i kustvatten i allmänhet bättre än i inlandsvatten, på grund av mer frekvent förnyelse och större självrenande kapacitet, medan inlandsvatten är mer känsliga för kortvarig förorening orsakad av kraftiga sommarregn.

För denna rapport övervakades 21 973 badplatser i hela Europa under 2022 års säsong, inklusive de 27 EU-medlemsstaterna, men även Albanien och Schweiz.