"Juraklipporna i kommunen Lourinhã är platser av stort intresse i den västra regionen, nämligen på grund av deras geologiska och landskapsmässiga egenskaper, med tonvikt på rikedomen av fossila fynd av dinosaurier och andra ryggradsdjur", motiverar Lissabondistriktets myndighet.

"Kustlinjen i kommunen Lourinhã, med undantag för sanddynerna, har en hög paleontologisk potential, vetenskapligt och offentligt erkänd genom de fynd som har gjorts under de senaste decennierna, vilket ger den en internationell projektion i panoramat över det geologiska arvet".

Enligt förvaltningsföreskrifterna för det skyddade området är det förbjudet att ändra klippornas morfologi, samla in och transportera geologiska prover, gräva, skära, utvinna, kartlägga eller exploatera geologiska resurser, gräva, bygga vallar och förstöra vegetationstäcket, förfalla varor eller paleontologiska lämningar, överge, deponera eller läcka skräp eller skrot, motorsportaktiviteter, bergsklättring, abseiling eller klättring.

Förbjuden användning, när den utövas, blir ett mycket allvarligt, allvarligt eller mindre miljöbrott, straffbart enligt lagens bestämmelser.

Alla handlingar eller aktiviteter på klipporna övervakas nu av kommunen Lourinhã.

Under de senaste decennierna har paleontologer upptäckt dinosauriefossil, varav några har gett upphov till nya arter, och det största dinosaurienästet med de äldsta embryon som någonsin hittats, vilket har fått Lourinhã att kalla sig "dinosauriernas huvudstad" och placerat kommunen på den paleontologiska världsrutten.