Ordföranden för Association of Hospital Administrators, Xavier Barreto, relaterar detta antal till incitament för ytterligare operationer, och utanför arbetstid, i syfte att minska väntelistorna, men dessa incitament upphör den 30 juni, enligt en rapport från Diário de Notícias.

I syfte att minska väntelistorna, som hade skjutits upp på grund av covid-19-pandemin, godkände regeringen en förordning för att täcka ytterligare operationer utanför arbetstid. Systemet - som reviderades i januari 2023 och kommer att upprätthållas fram till den 30 juni - gjorde det möjligt att under 2020 nå "det högsta antalet insatser någonsin i SNS", det vill säga 758 000. Det gjorde det också möjligt att nå ett rekord på 246 541 operationer under de första fyra månaderna 2023 jämfört med samma period under de senaste fyra åren.

Detta är "ett historiskt antal patienter som har opererats, det högsta någonsin om man jämför med samma perioder under tidigare år", säger Central Administration of the Health System (ACSS) som inte känner till det faktiska antalet patienter på väntelistan.

Enligt ordföranden för den portugisiska sammanslutningen för sjukhusadministratörer (APAH) uppgår andelen patienter som opereras efter utsatt tid (180 dagar) till 30% och 20% för patienter som väntar på en första tid. Diário de Notícias rapporterar att 69,1% av de 218 000 patienter som registrerades för operationer 2022 behandlades i rätt tid. Av de 241.000 som registrerades 2023 fick 72% hjälp under denna tid.