"Brasilien är en av de strategiska marknaderna för Portugal som turistmål och är för närvarande den 6: e källan till turister till vårt land", säger regeringen i ett uttalande.

Enligt regeringen visar "de senaste siffrorna dess betydelse och växande återhämtning", och "under det första kvartalet 2023, jämfört med samma period 2019, var övernattningar och gäster bara 4% av förvärdena -pandemier", men det finns "en mycket betydande ökning av intäkterna, i storleksordningen 42,5%".

På en fråga från Lusa sa regeringen att de 10 främsta destinationerna för brasilianska turister när de reser utomlands 2022 var: "USA (16,3%), Portugal (15,8%), Frankrike (12,5%) , Argentina (10,0%), Italien (7,6%), Spanien (6,8%), Mexiko (4,0%), Uruguay (3,6%), Storbritannien (3,4%) och Chile (3,0%)", enligt uppgifter från Globaldata, publicerade på statistikportalen för Turismo de Portugal.

"Brasilien fortsätter att vara en strategisk satsning för portugisisk turism, med en enorm tillväxtpotential, både när det gäller slutkonsumenten och i affärssegmentet".