Det visade sig dock att hon utan att veta om det hade blivit inblandad i ett socialt experiment, ett experiment som syftade till att testa om människor skulle ropa ut diskriminerande beteende, inspelat via hemliga kameror.