"Under maj månad 2023 steg 185 980 passagerare i land på flygplatserna på Azorerna, med en positiv variation på 20,9% jämfört med samma månad föregående år", läser man i en publikation från SREA med statistik om flygtransporter.

Värdet som registrerades 2023 är det högsta i maj sedan 1986, enligt uppgifter som finns tillgängliga på SREA:s webbplats.

Det högsta antalet hade registrerats 2022, med 153.829 passagerare som landade.

Enligt SREA visade alla öar på Azorerna en "positiv förändring från år till år när det gäller passagerarnas landstigning" i maj, med de mest uttalade förändringarna på São Jorge (33,9%), Corvo (30,7%) och Flores (26,3%).

Mer än hälften av passagerarna, 108.947 (58,6%), gick i land på ön São Miguel, den största ön i ögruppen.