Modern är en vit bison som heter Wyoming Hope, och fadern, som personalen misstänker, är en tjur som heter Snort. Kalven är frisk, men väger mindre än andra på grund av moderns unga ålder.