S:t Bede, den ende engelske kyrkoläraren, föddes i Jarrow, England, år 673. Han var känd som den vördnadsvärde på grund av sin helighet. Vid sju års ålder gick han in i S:t Peter och Pauls kloster i Wearmouth, under abbot Benedictus ledning, där han prästvigdes år 702.


Med undantag för några besök i andra kloster ägnade han sitt liv åt att be, följa klosterdisciplinen och studera de heliga skrifterna. Han ansågs vara den mest lärde mannen på sin tid och skrev utmärkta bibliska och historiska böcker.

Credits: PA; Författare: PA;

Han tillbringade de sista 40 dagarna av sitt liv med att översätta Johannesevangeliet till engelska. När den sista passagen hade översatts sade han: Allt är fullbordat.


Han dog år 735 på golvet i sin cell, sjungande Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Anden.