"Vi måste verkligen fokusera och investera kraftigt i energieffektivitet och i god användning av vattenresurser för att kunna säkerställa att det finns vatten för jordbruket, så att vi har mat och därmed kan överleva på denna planet", sade han.

António Costa talade vid ett möte inom ramen för initiativet "Närmaste regering" som hölls vid Álamos hissstation i kommunen Portel i distriktet Évora, som han själv kallade "hjärtat i Alqueva Multipurpose Enterprise(EFMA)".

Enligt premiärministern kommer ett av de "stora ämnena" vid ministerrådets möte i Évora att vara godkännandet av Alentejos vatteneffektivitetsplan för offentlig diskussion.

"Det är mycket viktigt, strategiskt viktigt, inte bara för Alentejo utan för hela landet, att anta dessa vatteneffektivitetsplaner tillsammans med vatteneffektivitetspakten, som vi måste underteckna i varje region", sade han.

Costa betonade vikten av att optimera uppsamlingen och användningen av vatten genom att eliminera förluster, och betonade att det också kommer att bli nödvändigt att "anpassa territorierna till behoven" och till "utvecklingen av tillgängliga resurser".

"Om det är något vi kan vara säkra på, så är det att vi inte kommer att ha mer vatten i framtiden än vi har idag och därför måste vi använda det bättre", så "det finns vissa aktiviteter som vi måste privilegiera på bekostnad av andra", betonade han.

I sitt tal betonade regeringschefen bland annat att Portugal under detta årtionde hade "sex av de tio torraste åren någonsin" och att länderna på Iberiska halvön "hade en minskning av nederbörden med cirka 15%"