Skattedeklarationen måste lämnas in senast den 30 juni via Portal das Finanças. Det finns vissa skattebetalare som inte behöver lämna in sin deklaration, till exempel personer som har fått en årlig inkomst från anställning eller pension som är lika med eller mindre än 8500 euro.

I år har 5 045 390 deklarationer lämnats in till Skatte- och tullmyndigheten, enligt statistik som finns tillgänglig på Portal das Finanças. Årets skattekampanj startade som vanligt den 1 april, så skattebetalarna har redan haft nästan tre månader på sig att hantera denna skatteskyldighet.