Eid al-Adha ("offerfesten") firas till minne av profeten Ibrahims beredvillighet att offra sin son på Guds befallning och uppmärksammas med särskilda böner och fester.

Högtiden sammanfaller med slutet av Hajj - den årliga islamiska pilgrimsfärden till den heliga staden Mecka.