Mordfrekvensen sjunker nästan överallt, med undantag för Latinamerika och USA, som nu ligger på fjärde plats när det gäller mord. Colombia har dock sett en kraftig nedgång i antalet mord, och undersökningar uppskattar en nedgång i USA på 5% 2022 efter att ha ökat med nästan 30% 2020.