Saker och ting håller dock på att förändras, eftersom nyzeeländarna har gått samman för att utrota rovdjuren till 2050. Ansträngningarna i Wellington och Nelson har redan visat sig lovande, med massiva murar som byggts för att hålla gnagarna ute.