I ett uttalande uppmanar den institution som leds av Christine Lagarde de europeiska medborgarna att, genom en enkät som finns tillgänglig på ECB:s webbplats och som pågår mellan idag och den 31 augusti, ge sin åsikt om sju ämnen som föreslås för den nya serien av sedlar.

"Vi vill att européerna ska identifiera sig med utformningen av eurosedlarna, och därför kommer de att ha en aktiv roll i valet av det nya temat", sade ECB:s ordförande i ett uttalande om de sedlar som centralbanken vill ska vara säkrare och ha mindre miljöpåverkan.


Medborgarna kommer att kunna ge sin syn på de förvalda temana, som inkluderar "vårt Europa, oss själva", "fåglar: fria, motståndskraftiga och inspirerande", "europeisk kultur", "händer: tillsammans bygger vi Europa", " framtiden tillhör dig", "floder: livets vatten i Europa" eller "europeiska värderingar återspeglade i naturen".

Enligt institutionen är vissa av de utvalda temana mer abstrakta än andra och beskrivningarna av temana och de tillhörande berättelserna "är endast avsedda att förmedla den centrala idén, som kommer att utvecklas och tolkas i det efterföljande skapandet av eurosedlarnas nya design".

ECB kommer att använda resultaten från enkäterna för att senast 2024 välja tema, vilket kommer att följas av en tävling om utformningen av de nya sedlarna, där ECB förväntas besluta 2026 om den framtida utformningen och starten för produktion och utgivning av de nya sedlarna.

"Vi arbetar på en ny serie tekniskt sofistikerade sedlar, i syfte att förhindra förfalskning och minska miljöpåverkan", förklarade Fabio Panetta, ledamot av ECB:s direktion.