I ett samtal med Lusa-byrån klargjorde Pedro Baganha, rådgivare för stadsplanering i Portokammaren, att programmet med titeln Rede 20 avser att prioritera skonsamma transportmedel: cyklar, skotrar och, framför allt, fotgängare.

"Stadskärnan måste förändras", konstaterade Pedro Baganha.

Med detta nätverk kommer det offentliga rummet att ha olika gator: vissa avsedda för biltrafik, som ingår i det vägnät som definieras i den kommunala översiktsplanen (PDM), och andra med begränsningar för vägtrafik, som kommer att ingå i Network 20.

Nätverket kommer att fokusera på stadens centrum, i en polygon på 2,4 kvadratkilometer som definieras av gatorna Álvares Cabral och Gonçalo Cristóvão (i norr), Restauração, D. Manuel II, Maternidade, Boa Nova och Boa Hora (i väster), och längs gatorna Alegria och Fontaínhas (i öster).

Åtgärderna kommer att utvecklas när stadskärnan "inte längre lider av de begränsningar som följer av de pågående tunnelbanearbetena" som kommer att resultera i den nya rosa linjen.

"Vi vill att centrum ska öppna igen med ett annat paradigm efter att tunnelbanearbetet har slutförts", betonade kommunalrådet.

Network 20 kommer att implementeras gradvis och förväntas vara färdigställt om tre år.