Syftet är enligt kommunen att säkerställa bevarandet av "ett värdefullt kulturarv", vars konstruktion beräknas ha ägt rum mellan 4 000 och 3 000 år före Kristus (BC), det vill säga för mer än 5 tusen år sedan.


Arkeologen Luciano Vilas Boas, som samordnar utgrävningsarbetet av Oural-högen på marken, betonade på kommunens webbplats att det omgivande området är extremt rikt när det gäller arkeologiskt arv och identifierade förekomsten av ytterligare tre megalitiska monument av begravningskaraktär och en uppsättning bergskonst i det omgivande området.

Med denna upptäckt är det möjligt att bekräfta att det fanns "olika befolkningar" som bodde i detta område, som ligger bredvid utsiktsplatsen på gränsen till Ribeira do Neiva.