De nya reglerna föreskriver också att användare av el- eller vätgasfordon ska kunna betala med bankkort eller kontaktlösa enheter, utan behov av abonnemang, och att priset ska anges per kWh, kilogram eller minut/session.

Enligt direktivet ska stationer med en minsta effekt på 400 kilowatt (kW) installeras på minst var 60:e km på huvudvägarna i det transeuropeiska transportnätet (TEN) senast 2026, och effekten ska ökas till 600 kW senast 2028.

Medlemsstaterna ska också se till att vätgasladdningsstationer installeras längs TEN-huvudnätet minst var 200:e km senast 2031.

De nya reglerna kommer att tillämpas sex månader efter det att förordningen har trätt i kraft.