Den 28 juli kommer ungdomar att delta i en miljöaktion för att uppmärksamma Världsnaturvårdsdagen, där cirka 400 ungdomar kommer att plocka upp cigarettfimpar på stadens gator.


Enligt kommunen kommer dessa aktioner att avslutas med ett möte på Faros scen i slutet av morgonen för att öka medvetenheten om miljöfrågor.


När det gäller detta världsomspännande evenemang betonade Faros borgmästare, som citeras i meddelandet, behovet av att unga människor engagerar sig i att "ta hand om det gemensamma hemmet" och utmanade alla deltagare att ha gester som visar denna oro.


Förutom Faro kommer kommunerna Loulé, Portimão och Tavira att ta emot unga pilgrimer fram till söndag under initiativet, som främjas av stiftets organisationskommitté, som har stöd av kommunerna, som är involverade i de fyra Algarve-städerna, totalt 60 länder, två kardinaler, en biskop, 140 präster och 70 invigda personer.


WYD, som anses vara den katolska kyrkans största evenemang, kommer i år att hållas i Lissabon mellan den 1 och 6 augusti, med närvaro av påven Franciskus, och mer än en miljon människor förväntas delta.


De viktigaste ceremonierna kommer att äga rum i Parque Tejo, norr om Parque das Nações, vid floden Tagus, på mark som ägs av kommunerna Lissabon och Loures, och i Parque Eduardo VII, i centrum av huvudstaden.