Kommunstyrelsens ordförande framhöll kommunens engagemang, mellan 1995 och 2022, för att lösa bostadsfrågan, efter att ha genomfört mer än 1 500 licensprojekt för osäkra bostäder, med de investeringar som gjorts i Höglandets tekniska kontor.


Borgmästaren tillade att han, genom Santo António Development Association (ASA), också tilldelade mer än 250 tusen euro för återhämtning av bostäder för familjer i nöd.


Pedro Calado försäkrade att Funchal kommun "inte kommer att legalisera något som inte är i enlighet med lagen" och insisterade på att revideringen av den kommunala översiktsplanen (PDM) är brådskande för att främja detta arbete med att legalisera bostäder.


Enligt den socialdemokratiska tjänstemannen kommer kommunen, med revideringen av PDM, "att återuppta den 25-30-procentiga ökningen av byggandet av bostadskooperativ".


Han sade att cirka 170 analyseras per termin och att under de första sex månaderna av detta år övervägdes 66 för rehabilitering av förfallna byggnader som kommer att ha skatteförmåner.


Mer än 173 bygglov och 113 användningstillstånd godkändes, tillade han.