Dessa uråldriga fiskar och deras släktingar lever i de underjordiska akvifererna under Indien, Kina och Mexiko, och syns därför bara när de tar sig upp ur människors brunnar och genom deras rörledningar. Nyligen delade Leonardo DiCaprio med sig av fisken på nätet och hyllade Abraham.