"Evenemang som detta [WYD] är viktiga för exponeringen av Portugal, de lockar turister för framtiden" och de "positiva effekterna kan kännas på lång sikt", men själva "evenemangets anda", med människor som bor i skolor och andra institutioner "är inte en kortsiktig affärsmöjlighet", säger Eduardo Miranda, ordförande för Associação de Alojamento Local i Portugal(ALEP).

I en telefonintervju med Lusa-byrån inom ramen för WYD förklarade Eduardo Miranda att sektorn för lokalt boende (AL) i Lissabon inte är uttömd och att "cirka tusen hus" fortfarande finns tillgängliga på Airbnb-plattformen.

WYD har inga direkta eller indirekta kortsiktiga effekter på AL-sektorn, eftersom traditionella turister känner till evenemanget och undviker staden och bokar sina vistelser för ytterligare en vecka.

"Beläggningssiffrorna är mycket lika föregående år", avslutade han.

Mer än en miljon människor väntas till Lissabon för WYD, med påven.

Påven anländer till Lissabon på onsdag, kl. 10.00, på flygbasen Figo Maduro i Lissabon.