Han klargjorde att en snabb lösning på denna konflikt som har pågått i flera år inte kommer att vara möjlig men sade att Haitis folk hade lidit tillräckligt och kände ansvar för att hjälpa dem.