Ungdomar i denna åldersgrupp kommer att ha gratis inträde, "inramat av firandet av dagen, som i Portugal organiseras av det portugisiska institutet för sport och ungdom".

"På detta sätt kommer Internationella ungdomsdagen, som 2023 syftar till att lyfta fram vikten av 'Gröna färdigheter för ungdomar: Mot en hållbar värld', också ett tillfälle för de berörda ungdomarna att besöka museer, palats och monument som är beroende av DGPC, vilket berikar firandet i fråga".

Internationella ungdomsdagen firas varje år den 12 augusti i syfte att uppmärksamma ungdomars grundläggande roll i samhället, och olika enheter är knutna till firandet för att uppmärksamma ungdomsfrågor.

Varje år på detta datum anordnar lokala myndigheter, föreningar och organisationer med koppling till ungdomar konserter, workshops, kulturevenemang och möten på det föreslagna temat, som i år fokuserar på relevansen av ekologiska färdigheter, särskilt för yngre människor.