Operationen äger rum på hela det portugisiska fastlandet och inspektionen är inriktad på de mest kritiska vägarna under GNR:s ansvar och där det sker flest olyckor och överträdelser av hastighetsbegränsningarna.

I ett uttalande förklarar GNR att denna operation äger rum inom ramen för European Network of Traffic Police (RoadPol), en organisation som skapats av trafikpoliser i Europa för att förbättra trafiksäkerheten och efterlevnaden av trafikreglerna och som GNR blev medlem i 2021.

Med denna åtgärd, som ingår i RoadPols årliga planering, avser GNR att "öka samhällets medvetenhet om ett säkrare beteende hos förare och passagerare", främja trafiksäkerhet och skydda människoliv.