"Mellan den 20 och 25 augusti kommer vi att få mycket varma temperaturer igen och därför är min vädjan att vi återigen försöker undvika att använda eld, vare sig det gäller hushåll, jordbruk, skogsbruk eller användning av jordbruks- eller skogsmaskiner", sade José Luís Carneiro till journalister under ett besök med försvarsministern i Serra do Montejunto i kommunen Cadaval i Lissabondistriktet.

Tjänstemannen varnade för att cirka två tredjedelar av bränderna i år orsakades av försumlighet vid användning av eld.

"Vi talar om användning av eld, ofta för sociala sammankomster, för hushållsändamål, i synnerhet förbränning av avfall, rengöring som utförs ur jordbrukssynpunkt, skogsrengöring eller användning av jordbruks- och skogsbruksmaskiner", förtydligade han.

"Under den första veckan i augusti var det 120 bränder, det är många bränder, men vi hade år då siffrorna var högre och detta är också resultatet av den kollektiva medvetenheten om individuella skyldigheter och kollektiva skyldigheter, nämligen i vården med användning av eld, jordbruksmaskiner och skogsbruksmaskiner", sade han.