Stadens borgmästare har kallat detta för utpressning och svindleri och hävdar att det drabbar lokalbefolkningen lika mycket som turisterna, om inte värre.