"NRP 'Figueira da Foz' och NRP 'Dragão' åtföljde och övervakade sedan den 16 augusti det ryska federationsfartyget 'RFS Mercuriy', av Steregushchiy-klassen, som seglade i transit utanför Portugals kust", avslöjade marinen i ett uttalande som skickades till nyhetsrummen.

Marinen erinrade om att "övervakningen av ryska marina enheter härrör från försvaret av nationella intressen och utövandet av statlig myndighet till sjöss" och "bidrar också till Portugals åtagande gentemot alliansens kollektiva insats för att upprätthålla maritim situationsmedvetenhet".

Den portugisiska marinen har nyligen åtföljt flera ryska fartyg i deras passage utanför den nationella kusten.

Förra veckan följde de till exempel med det ryska fartyget "Kildin".

Det mest kontroversiella fallet inträffade i mars i år, när 13 sjömän från det fartyg som tilldelats Madeiras maritima zon "vägrade att utföra" ett uppdrag att följa med ett ryskt fartyg norr om Porto Santo, med hänvisning till "ett fel i en av motorerna".