"Under juli månad sjönk ungdomsarbetslösheten i en kedja (-0,3%) jämfört med föregående månad och landade på det näst lägsta värdet någonsin (27 609 ungdomar inskrivna i IEFP), endast överträffat av värdet för juli 2022, då det historiska minimumet av ungdomsarbetslöshet har uppnåtts".

Den totala arbetslösheten ökade i sin tur med 2,4% jämfört med juni till 284.330 personer.

Detta är dock det näst lägsta värdet under den aktuella månaden sedan det fanns ett rekord.

I juli ökade långtidsarbetslösheten med 2,5% jämfört med föregående månad, men hade en minskning med 13,5% jämfört med samma period föregående år.