Livsmedelssäkerhetsmyndigheten (ASAE) har under de senaste veckorna genomfört nationella kontroller på stränder vid kusten och i inlandet för att se till att hygien- och livsmedelssäkerhetsnormerna efterlevs.

En av de största överträdelserna var bristen på förhandskommunikation om verksamheten och avsaknaden av en klagomålsbok.