Kina investerade 12,5 miljarder euro under årets första kvartal och minskade investeringarna något till 11,8 miljarder euro under det andra kvartalet. Den lilla nedgången i investeringarna beror på att Kina kämpar med en avtagande ekonomi, en ekonomi som har sett en betydande minskning av export, krediter och konsumentefterfrågan, vilket också har äventyrats av de tidiga faserna av demografisk nedgång.

Till detta kommer att den ackumulerade risken för en kollaps på den kinesiska fastighetsmarknaden skulle krossa investerarnas förtroende ännu värre än kollapsen av Evergrande, ett kinesiskt byggföretag, som inträffade tidigare i månaden.

Portugals största källa till utländska direktinvesteringar under andra kvartalet var Spanien, som investerade 25,5 miljarder euro i landet, följt av Frankrike, med 16,9 miljarder euro, och Storbritannien, med 13,6 miljarder euro.

Portugal ligger tekniskt sett högst upp på sin egen lista, med 26,4 miljarder euro, tack vare ett fenomen som kallas "round tripping", där investeringar kommer från Portugal till ett annat land som Nederländerna och Luxemburg, där pengarna skickas tillbaka till Portugal via en mellanhand.

Sammantaget uppgick de utländska direktinvesteringarna i Portugal under årets andra kvartal till 173,8 miljarder euro.