Samlingen på den vackra natursköna platsen Ribeira de Abade var ett bevis på styrkan i enighet och beslutsamheten att integreras i den lokala portugisiska kulturen.

Credits: Bild från leverantör; Författare: Klient;

Evenemanget såg det nyanlända samhället gå med för att ge hjälp och vägledning till varandra när vi navigerar i de olika aspekterna av att anpassa oss till våra nya liv i Portugal. Från språknyanser till kulturella seder, juridiskt pappersarbete och invandringsfrågor, delades skolfrågor och erfarenheter som visade sig vara ovärderliga för en smidigare integrationsprocess.

Credits: Bild från leverantör; Författare: Klient;

Genom detta uppmuntrande initiativ har samhället visat sin beslutsamhet att trivas i sitt nya hemland. Sådana evenemang organiserades först i mina lokaler och sedan på evenemang som lokala portugisiska evenemang och asiatiska religiösa evenemang som Eid-festivaler i mindre skala med stor framgång.

Credits: Bild från leverantör; Författare: Klient;

Genom sådana initiativ och kollektiv anda förblir målet om harmonisk integration i framkant och lovar en ljusare framtid för alla inblandade.