Den allvarligaste situationen är i södra delen av landet, sade tjänstemannen efter ett möte i den permanenta kommissionen för förebyggande, övervakning och uppföljning av effekterna av torka.

Prognoserna från det portugisiska institutet för hav och atmosfär(IPMA) pekar på viss nederbörd under de kommande veckorna, vilket "kommer att hjälpa landet", men kommer inte att förändra torksituationen, sade ministern.

Alentejo-kusten och Algarve-området, särskilt den västra delen, är de mest kritiska och områden med "större stress" när det gäller torka, sade Duarte Cordeiro.

De reservoarer som analyseras av den portugisiska miljöbyrån(APA) har 72% kapacitet, jämfört med 58% i augusti förra året och 57% i oktober, i början av det hydrologiska året.

"Vi befinner oss i en bättre situation än förra året, men återigen är situationen mycket asymmetrisk i landet", antog ministern och tillade att i förhållande till Algarve är sammanhanget värre än förra året.

Vattenvolymen i dammarna i Algarve är 30 % mindre än förra året, vid den här tiden på året.

Duarte Cordeiro sade att åtgärder för att mildra effekterna av torkan resulterade i en 14-procentig minskning av vattenförbrukningen för jordbruksändamål i östra Algarve.

"Vi kunde också utöka användningen av återvunnet vatten till ytterligare två golfbanor i den delen av territoriet", förklarade han.

När det gäller vattenförbrukningen i Algarve var minskningen cirka fem kubikhektometer jämfört med förra året.