Uppgifterna visar att mellan april och juni utgjorde den sysselsatta befolkningen i sektorerna för boende och restaurering och liknande 6,7% av den totala ekonomin, vilket motsvarar en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med andra kvartalet förra året.

Bland de uppgifter som släppts finns också information om kvalifikationerna för arbetstagare inom sektorer kopplade till turism, genom vilka det är möjligt att se att 54% av den befolkning som var anställd inom boende och catering och liknande under andra kvartalet hade gymnasieutbildning och högre, vilket innebär en ökning med 5,0 p.p. jämfört med samma period 2022.

Enligt travelBI bekräftar dessa uppgifter "trenden med ökande kvalifikationer för arbetstagare inom sektorn som registrerats under de senaste åren", eftersom andelen arbetstagare inom dessa sektorer med högre kvalifikationer 2017 endast var 40%.